CHÓR: Pueri Cantores Cracovienses

OPIS CHÓRU

Chór Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w KrakowiePueri Cantores Cracovienses jest zespołem złożonym z uczniów Szkoły. Skupia młodzież uczącą się gry na różnych instrumentach. Zespół wykonuje przede wszystkim muzykę religijną, koncentrując się głównie na dziełach a cappella różnych epok. Chór ASM reprezentuje Szkołę podczas wielu uroczystości i spotkań diecezjalnych o charakterze religijnym. Śpiewał dla Papieża Jana Pawła II, podczas jego pobytu w Krakowie, na Ingresie do Katedry Wawelskiej ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, a także podczas uroczystych procesji ku czci św. Stanisława z Wawelu na Skałkę. Chór czynnie bierze udział w życiu Szkoły, Krakowa i Polski ubogacając swymi występami wszystkie ważniejsze imprezy. Chór koncertował także z orkiestrami symfonicznym i kameralnymi, a szczególnym jego sukcesem było wykonanie w roku 2009 Mszy ku czci św. Cecylii Charlesa Gounoda. Zespół ma na swym koncie udział w konkursach muzycznych (VI Festiwal Cantate Domino – II nagroda) a także nagranie płytowe z polską muzyką chóralnąPsallite Sapienter. Chór jest członkiem dwóch federacji chóralnych: Caecilianum i Pueri Cantores. Dyrygentem chóru jest Wiesław Delimat.
POWRÓT DO LISTY CHÓRÓWWYSZUKAJ W SERWISIE

Tytuł wpisu Treść wpisu