Regulamin Rejestracji na Kongres Rzeszów 2017

REGULAMIN REJESTRACJI NA

IX KRAJOWY KONGRES POLSKIEJ FEDERACJI PUERI CANTORES

DA PACEM DOMINE IN DIEBUS NOSTRIS

RZESZÓW 07-10.09.2017


Miejsce, terminy i sposób rejestracji:


§1.

Zapisy na IX Krajowy Kongres Polskiej Federacji PUERI CANOTRES DA PACEM DOMINE IN DIEBUS NOSTRIS,

Rzeszów 07-10.09.2017, odbywają się za pomocą podstrony na stronie internetowej PF PC pod adresem www.puericantores.pl/


§2.

Rejestracja zostanie otwarta w dniu 10.02.2017 roku o godzinie 12.00
i będzie prowadzona do dnia 28.02.2017 roku do godziny 24.00.


§3.

Rejestracji należy dokonać za pomocą podstrony na stronie www.puericantores.pl, za pomocą PANELU REJESTRACYJNEGO przygotowanego specjalnie w tym celu. Aby poprawnie przejść rejestrację należy odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie.

Układ pytań:

1. Dane kontaktowe chóru

2. Uczestnicy

3. Sprawy Logistyczne

4. Informacje dodatkowe


§4.

Sekretarz Pueri Cantores Tomasz Cup wysyła mailowo każdemu chórowi indywidualny link służący do zapisów. Reprezentant chóru odwiedza stronę do zapisów korzystając z otrzymanego odnośnika (linka). Następnie wypełnia formularz. Po wprowadzeniu hasła,  klika "WYŚLIJ ZGŁOSZENIE" a następnie "Tak". Przyciski te znajdują się w prawej górnej części strony.

Chór może wyświetlić swoje odpowiedzi korzystając z udostępnionego linka. Może też je zmienić ponownie klikając na "WYŚLIJ ZGŁOSZENIE".

 


Koszty i Terminy płatności:


§5.

DLA ZESPOŁÓW, KTÓRE JESZCZE NIE REJESTROWAŁY SIĘ NA VIII KRAJOWY KONGRES POLSKIEJ FEDERACJI PUERI CANTORES POZNAŃ 2015

1. Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi 250zł od osoby. Na tę kwotę składają się następujące pozycje: 200zł (Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie) oraz 50 zł (Opłata akredytacyjna). Ze względu na rodzaj kosztów przedstawia się to następująco:


1. Zakwaterowanie w trakcie trwania kongresu w budynkach Politechniki Rzeszowskiej 
w terminie 07-10.09.2017 (noclegi w dniach 07/08.09, 08/09.09, 09/10.09)


2. Wyżywienie w trakcie trwania kongresu 07-10.09.2017
(07.09. obiad i kolacja, 08.09 śniadanie, obiad i kolacja, 09.09 śniadanie i obiad, 10.09 śniadanie, obiad/lunch packety)


3. Piknik w sobotę 09.09 – zapewnione dwa dania ciepłe, napoje zimne i ciepłe, słodycze, zimne przekąski, logistyka i obsługa (krzesła, ławki, grille, kelnerzy, kucharze)


4. Przygotowanie i druk zeszytów nutowych.


5. Pakiet Pueri Cantores. (Torba/plecak, gadżety)


6. Ochrona i zabezpieczenie.

 


§6.

Chóry z Rzeszowa i okolic, nie korzystające z zakwaterowania i wyżywienia oferowanego
w trakcie Kongresu, zobowiązane są do wniesienia: Opłaty w wysokości 80 zł od osoby. Ze względu na rodzaj kosztów przedstawia się to następująco:

  1. Piknik w sobotę 09.09 – zapewnione dwa dania ciepłe, napoje zimne i ciepłe, słodycze, zimne przekąski, logistyka i obsługa (krzesła, ławki, grille, kelnerzy, kucharze)

2. Przygotowanie i druk zeszytów nutowych.

3. Pakiet Pueri Cantores. (Torba/plecak, gadżety)

4. Ochrona i zabezpieczenie.


Dla tych chórów istnieje możliwość zgłoszenia zapotrzebowania i zamówienia poszczególnych posiłków w trakcie trwania Kongresu w stołówce Politechniki Rzeszowskiej, za pomocą osobnego formularza oczywiście za dodatkową opłatą.

 

 

§7.

Terminy dokonywania opłat za uczestnictwo w Kongresie są następujące:

1. Do 10 dni po zamknięciu rejestracji (10.03.2017) = Opłata akredytacyjna + 20% Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie za wszystkich zgłoszonych uczestników

2. Do 01.05.2017 roku = 50% Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie za wszystkich zgłoszonych uczestników

3. Do 01.08.2017 roku = 30% Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie za wszystkich zgłoszonych uczestników.


§8.

Po dokonaniu i potwierdzeniu rejestracji Opłata akredytacyjna w wysokości 50 zł i opłata wniesiona przez Chóry z Rzeszowa u okolic w wysokości 80zł nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku późniejszego wycofania się chóru z udziału w Kongresie.


§9.

Zwrot zaliczki wpłaconej na poczet Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w Kongresie podlega zwrotowi w wysokości 100% poniesionych kosztów, na podstawie pisemnego zgłoszenia dostarczonego listownie lub mailem do dnia 15.05.2017 roku. Po tym terminie, ze względu na poczynione zobowiązania i podpisane umowy pieniądze nie będą zwracane.


§10.

Opłata za uczestnictwo (Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie + Opłata akredytacyjna) może ulec obniżeniu w sytuacji pozyskania wystarczających środków zewnętrznych.

 


§11.

Dyrygenci chórów, członkowie Prezydium PF PC i Komisji Rewizyjnej oraz goście specjalni, których zaprasza Prezydium Federacji, uczestniczą w Kongresie bez ponoszenia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

 


§12.

Wpłat w terminach wymienionych w paragrafie §7. należy dokonywać na konto Polskiej Federacji PUERI CANTORES za pomocą następujących danych:

 

Polska Federacja PUERI CANTORES

ul. Prosta 35a/33; 30-814 Kraków

Bank PKO BP Odział I w Krakowie, ul. Wielopole 19/21, 30-942 Kraków

NRB: 23 1020 2892 0000 5102 0161 2423

NIP: 873-27-90-388, REGON: 850276563, KRS 0000046739


Z dopiskiem IX Kongres Krajowy PF PC DA PACEM DOMINE Rzeszów 2017


 

 

WYSZUKAJ W SERWISIE

Tytuł wpisu Treść wpisu