ZGŁOSZENIE DO PFPC

Zgodnie z art. 5 Statutu zgłoszenie członkostwa zwyczajnego do Federacji odbywa się na podstawie pisemnej deklaracji wstąpienia. Przyjęcie następuje mocą decyzji Zarządu i podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Deklaracja powinna zawierać krótki opis charakteru i działalności zespołu, jego osiągnięcia, czas funkcjonowania, sposób uczestnictwa w liturgii Mszy św (systematyczny czy doraźny), kompetencje dyrygenta. Wskazana jest również krótka opinia duszpasterska dotycząca możliwości udziału zespołu w liturgii.

Deklarację należy przesłać na adres e-mail:

 

p. o. Sekretarza Siostra Wanda PUTYRA
e-mail: sm.wanda@op.pl

Deklaracje rozpatrywane są dwa razy w roku przy okazji ogólnopolskich spotkań dyrygentów PFPC. Spotkania wiosenne odbywają się w drugi weekend marca zaś spotkania jesienne w weekend po Uroczystości Wszystkich Świętych. Szczegóły organizacyjne i miejsce spotkań podawane sa na stronie internetowej PFPC w dziale Aktualności. Można również kontaktować się osobiście z osobami odpowiedzialnymi by uzyskać wcześniej odpowiednie informacje. O decyzji przyjęcia do Federacji wnioskodawcy są informowani pisemnie.

 

Istnieje możliwość wzięcia udziału w spotkaniu dyrygentów przed formalnym przyjęciem do Federacji w celu bliższego poznania członków Federacji i zapoznania się ze specyfiką działalności.

 

WYSZUKAJ W SERWISIE

Tytuł wpisu Treść wpisu