List Prezydenta PFPC na Adwent 2019

Bardzo drodzy Pueri Cantores!

Dziewczęta i Chłopcy!

 

Serdecznie Was pozdrawiam i już dzisiaj cieszę się na nasze spotkanie we

Włoszech, w czasie naszego kongresu we Florencji w dniach 15-19 lipca 2020 roku.

W czasie Adwentu mamy okazję, aby na chwilę (tzn. przez ponad trzy tygodnie)

zatrzymać się na tym, co ważne i piękne w naszym życiu. Mottem naszego spotkania

będą słowa Pana Jezusa: „Gaudete et exultate” (por. Mt 5, 12), które zachęcają nas do

radości, ale nie takiej która trwa tylko przez chwilę i potem znika. Jezusowi chodzi

o radość trwałą! A jak ją rozpoznać, zapytacie, czym się ona różni od tej radości

„przemijającej”?

Pan Jezus uczy nas, że mamy Go naśladować, a zatem tak kochać Pana Boga

i każdego człowieka jak kochał On! Mam więc dwa pomysły, dwa zadania dla Każdej

i Każdego z Was (sam też będę je wypełniał), które pomogą nam ćwiczyć się

w miłości do Pana Boga i do ludzi.

Zadanie I

Módl się codziennie, przez cały Adwent, jedno „Zdrowaś Maryjo”, abyś

potrafił tak kochać Pana Boga jak Matka Jezusa. Do codziennej modlitwy dodaj taką

prośbę: Maryjo, naucz mnie słuchać Pana Boga i pięknie śpiewać na Jego chwałę.

Amen!

Zadanie II

Staraj się zauważyć ludzi wokół Ciebie, którzy są smutni, albo potrzebują

jakiejś pomocy. Jeśli to możliwe zrób coś dobrego (rozwesel smutnego, pomóż

słabszemu w nauce, podziel się dobrym słowem albo jakimś smakołykiem z kimś,

komu to sprawi przyjemność, odwiedź chorego, itd.). Dobre uczynki zaznaczaj

(np. gwiazdkami lub kwiatkami) codziennie na specjalnej kartce. Bez względu na to,

ile znaków pojawi się na tej Twojej kartce, połóż ją wieczorem 24 grudnia pod

choinką jak Twój podarunek dla Dzieciątka Jezus.

Zachęcam Was, abyście oba te zadania skrupulatnie wypełniali przez cały

adwent. Niech to będzie nasza wspólna droga duchowego przygotowania na spotkanie

we Florencji.

Przesyłam Wam zapewnienie o mojej modlitwie oraz błogosławieństwo!

 

Ks. Wiesław Hudek

 

Asystent Kościelny Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores

 

Katowice, 24 listopada 2019, Uroczystość Chrystusa Króla

 

WYSZUKAJ W SERWISIE

Tytuł wpisu Treść wpisu