List Prezydenta Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores
List Prezydenta Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores

List Prezydenta Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores

Prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, pan Jean Henric 1 VIII br. skierował do nas następujące przesłanie:Drodzy Pueri Cantores,Wasz krajowy kongres właśnie dobiegł końca i chciałbym Wam powiedzieć, że razem z żoną spędziliśmy wśród Was w Krakowie trzy wspaniałe dni. Pragnę szczerze pogratulować Wam jakości Waszego śpiewu, żarliwości modlitwy i nienagannej postawy. Jesteście prawdziwymi Pueri Cantores, przynosicie zaszczyt naszemu ruchowi.I chociaż nie zatrzymaliście wojny na Ukrainie, przynieśliście wewnętrzny spokój wszystkim, którzy przyszli Was posłuchać.Dziękuję Waszemu prezydentowi, księdzu Wiesławowi Hudkowi, asystentowi kościelnemu księdzu Piotrowi i wszystkim organizatorom tego przedsięwzięcia, za ich olbrzymią pracę i poświęcenie.Dziękuję również Waszym dyrygentom za ich zaangażowanie. Wykonują świetną pracę, dzięki której możecie wciąż się doskonalić. Nigdy nie zapominajcie być im wdzięczni za wszystko, co Wam przekazują.Życzę Wam powodzenia w kontynuowaniu tego dzieła i mam nadzieję, że wkrótce znów się spotkamy.Pozdrawiam,Jean Henric, prezydent FIPC


Chers Pueri CantoresVotre congrès national vient de se terminer et je voulais vous dire qu’avec mon épouse, nous avons passé trois jours merveilleux au milieu de vous à Cracovie. Je vous adresse mes très sincères félicitations pour la qualité de vos chants, pour la ferveur de votre prière et pour votre tenue exemplaire. Vous êtes de vrais Pueri Cantores, vous faites honneur à notre mouvement. Et même si vous n’avez pas arrêté la guerre en Ukraine, vous avez amené la paix intérieure à tous ceux qui sont venus vous écouter.Je remercie votre président, Père Wieslaw Hudek, votre assistant ecclésiastique Père Piotr et toute l’équipe d’organisation pour leur grand travail et pour leur dévouement. Je remercie aussi vos chefs de chœurs pour leur engagement. Ils font un excellent travail pour vous permettre de progresser. N’oubliez jamais de les remercier pour tout ce qu’ils vous transmettent.Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.

Jean Henric, président FIPC