AKTUALNOŚCI PUERI CANTORES

Nowenna różańcowa Polskiej Federacji Pueri Cantores (15-23 kwietnia 2020) o ustanie pandemii

Modlitwę codziennie o godz. 20.30 z kościoła św. Brata Alberta w Żorach prowadzi prezydent PFPC, ks. dr Wiesław Hudek.

Modlitwa w łączności z chórami:
ZOBACZ WIĘCEJ
Zaproszenie do wspólnej modlitwy

Ks. dr Wiesław Hudek,  prezydent PFPC zaprasza do wspólnej modlitwy,  codziennie o godz.20.30:

https://youtu.be/mIsa-6TpoZE

ZOBACZ WIĘCEJ
List Prezydenta PFPC

Katowice, 19 marca 2020,

uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP


Moi bardzo drodzy,

Rodzino Pueri Cantores!


Serdecznie pozdrawiam Was, w dniu św. Józefa, Oblubieńca Maryi i Opiekuna Jezusa, a równocześnie patrona Kościoła i Rodzin.

Piszę właśnie w tym dniu, bo w obecnych okolicznościach, kiedy czujemy zagrożenie rozprzestrzeniającym się koronawirusem (COVID-19), potrzebujemy pokoju, wiary i solidarności.

Wczytując się w sceny opowiadające o roli św. Józefa (przeczytaj: Mt 1, 18-25; 2, 13-15.19-23; Łk 2, 41-52) widzimy jego wewnętrzny POKÓJ i łagodne poddanie się Bożej woli. To trudna umiejętność, której uczymy się przez całe życie powtarzając w modlitwie słowa: „bądź wola Twoja”.

Patrząc na życie św. Józefa widzimy, że on przyjmuje wszystko w duchu WIARY. Święty Józef przypomina nam o innym Józefie, którego skomplikowana historia (przeczytaj z Księgi Rodzaju rozdziały: 37 oraz od 39 do 50) pokazuje, że Pan Bóg z każdej sytuacji potrafi wyprowadzić sens i dobro. Trzeba nam wierzyć, że podobnie będzie i teraz. Bóg nas nie opuści!!!

Ważne, by darom pokoju i wiary towarzyszyła nasza SOLIDAROŚĆ, tzn. wzajemne wspieranie się, troska o innych, na różnych poziomach: w naszym domu, we wspólnocie chóru, parafii, w granicach państwa, w którym mieszkamy, naszej narodowej federacji, do której należymy, najszerzej w ramach Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, ale i wymiarze całego świata.

Nikogo nie chciałbym pominąć tą troską, jednak, by jej nadać konkretny wymiar, chcę pełnymi czułości ramionami św. Józefa objąć naszych przyjaciół z Włoch. Jesteśmy z Wami!

Modlimy się za Was i za cały świat!

ZOBACZ WIĘCEJ
List Prezydenta PFPC

Moi bardzo drodzy!

Kochana
Rodzino Pueri Cantores!

Serdecznie
pozdrawiam
wszystkich, których łączy to piękne określenie „Rodzina Pueri
Cantores”:
Dyrygentów, Asystentów Kościelnych, Rodziców, Dobrodziejów, a
przede wszystkim
naszych Chórzystów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Zgodnie
z planem zapowiedzianym
wcześniej mieliśmy się spotkać na Jasnej Górze, 14 marca. W
obecnej sytuacji,
działając po myśli ogólnopolskich oraz ogólnokościelnych zaleceń
podjąłem
decyzję o przełożeniu tego spotkania na inny termin. Mam
nadzieję, że będzie to
jeszcze przed wakacjami.

ZOBACZ WIĘCEJ


ZOBACZ RÓWNIEŻPOLSKA FEDERACJA PUERI CANTORES

Polska Federacja Pueri Cantores jest stowarzyszeniem chórów chłopięcych, dziewczęcych, dziecięcych, młodzieżowych działających w ramach Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce. Głównym zadaniem zespołów śpiewaczych jest udział w liturgii Mszy św. W ramach pracy artystycznej dokonuje się także dzieło wychowania dzieci i młodzieży poprzez śpiew i muzykę. Do Federacji należą zarówno zespoły typowo kościelne (działające przy parafiach) jak też chóry ze szkół muzycznych czy ośrodków kultury. Każdy z zespołów prowadzi własną działalność artystyczną i formacyjną w swoim regionie, której głównym elementem jest udział w liturgii mszy św. Oprócz działalności liturgicznej chóry zrzeszone w Federacji dokonują nagrań audio i video wielorakich gatunków muzycznych, angażują się w wydarzenia społeczne swoich środowisk, prowadza działalność edukacyjną i koncertową. Wiele zespołów Federacji ma na swym koncie liczne trofea konkursów i festiwali chóralnych w Polsce i na świecie.


Wyrazem działalności całej Federacji są organizowane co 2-3 lata Kongresy Federacji w różnych miejscach Polski. Ich celem jest dawanie świadectwa swojej wiary, stylu chrześcijańskiego życia i ukazywanie piękna muzyki sakralnej. Dokonuje się to przede wszystkim poprzez udział we wspólnym śpiewie liturgicznym oraz koncertach. Ważnym elementem formacji członków jest idea założyciela Federacji Pueri Cantores, ks. Ferdinanda Maillet, głoszenia pokoju na świecie. To pragnienie wyrażane jest na każdym Kongresie poprzez organizowanie specjalnego nabożeństwa. Kongresy są także momentem wzajemnej wymiany doświadczeń, wspólnej zabawy i integracji pomiędzy członkami zespołów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z historią Federacji w Polsce i na świecie, z formami naszej aktywności, do poznania poszczególnych zespołów chóralnych. W tej witrynie znajdziecie Państwo także Satut Federacji, możliwości przyłączenia się do naszej wspólnoty a także to wsztsytko czym aktualnie żyje Polska Federacja Pueri Cantores.


 

ZOBACZ WIĘCEJ


WYSZUKAJ W SERWISIE

Tytuł wpisu Treść wpisu