AKTUALNOŚCI PUERI CANTORES

List Prezydenta PFPC i Asystenta Kościelnego PFPC po wyborach

Kraków/ Żory, 12 VI 2018

 

Kochani Pueri Cantores!

 

 

Bardzo serdecznie wszystkich Was pozdrawiamy, całą Rodzinę Pueri Cantores: poszczególne chóry z ich dyrygentami i asystentami kościelnymi, rodziców oraz przyjaciół naszej federacji.

 

W czasie ostatniego zjazdu delegatów Polskiej Federacji w Warszawie (8-9 VI 2018) dokonano wyboru nowego zarządu na nową kadencję. Kolejny raz obdarzono nas zaufaniem, za co dziękujemy jak Prezydent i Asystent Kościelny. Kontekst wyborów był bardzo wyjątkowy, bo miały one miejsce w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, a spotkanie przedłużone zostało aż do soboty, kiedy czciliśmy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Obaj odczytujemy ten kontekst jako dar Bożej Opatrzności, która każe nam dalszą aktywność nowego zarządu PFPC oraz jej program na najbliższe cztery lata zawierzyć Jezusowi i Jego Matce. Bardzo potrzebujemy tego odniesienia do miłości, którą znajdujemy w Sercu Syna Bożego i Niepokalanym Sercu Maryi.

Bardzo wyjątkowo jawi się przed nami najbliższy rok, którego klamrami będą dwa kongresy: Międzynarodowy w Barcelonie (11-15 VII 2018) oraz Ogólnopolski w Lublinie (4-7 VII 2019). Idee tych spotkań można streścić w dwóch słowach: światło i jedność. Wiemy, ze to Jezus jest Światłością świata, i że to On daje prawdziwą jedność. Niech zatem dla wszystkich - zarówno tych, którzy pojadą do Barcelony, ale także tych, którzy jak ufamy, bardzo licznie zgromadzą się w Lublinie na jubileuszowym X Kongresie PFPC który zostanie włączony w ogólnopolskie obchody 450-lecia Unii Lubelskiej - programem na najbliższe miesiące będzie budzenie świadomości, iż tylko z Jezusem i Maryją, przez Ich Serca możemy odnaleźć niegasnące światło i budować prawdziwą jedność.

 

Równocześnie w duchu prawdy, chcemy Was przeprosić za długie milczenie zarządu po zakończeniu kongresu w Rzeszowie i prosić o wybaczenie. Prosimy, abyście zgłaszali swoje oczekiwania, propozycje oraz zapytania, na które w miarę możliwości będziemy odpowiadać. Mamy nadzieję spotkać się z wszystkimi dyrygentami, asystentami i delegatami na kolejnym zjeździe 19-20 X 2018 w Lublinie.

 

Z ufnością patrzymy w przyszłość i życzymy wszystkim, aby nasza służba muzyczna Kościołowi wydawała błogosławione owoce, aby każdy chór, a także cała Polska Federacja Pueri Cantores szukała światła i jedności w Chrystusie.

Tak, jak uczy nas autor „Pieśni na pieśniami", kładziemy Każdą i Każdego z Was na Bożym Sercu (por. Pnp 8, 6), Sercu Jezusa i Maryi.

 

 

 

Z serdecznymi wyrazami łączności i modlitwy!

 

 

 

 

 

Mateusz Prendota                                   ks. Wiesław Hudek

Prezydent PFPC                                    Asystent Kościelny PFPC

 

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ
III List Asystenta Kościelnego PFPC ks. dr Wiesława Hudka przed Kongresem

29 czerwca 2017 roku,

Uroczystość Świętych Apostołów

Piotra i Pawła

 

 

Moi bardzo drodzy!

 

 

Witam Was serdecznie w pierwszych dniach wakacji letnich. Jestem przekonany, że wielu z Was zdobyło dobre stopnie i być już, albo za jakiś czas uda się na zasłużony wypoczynek. Wszędzie, gdzie Was zaprowadzi Pan Bóg pamiętajcie, że jesteście w szczególny sposób powołani do głoszenia Ewangelii, tak jak z odwagą i poświęceniem czynili to wielcy Apostołowie, Święci Piotr i Paweł.

 

Mam nadzieję, że za pośrednictwem Waszych opiekunów list ten dotrze do każdej i każdego z Was, aby wyznaczyć zadania na ostatnim etapie przygotowań do IX Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores z okazji XXV-lecia jej istnienia. Przypominam, że nasze spotkanie odbędzie się w Rzeszowie w dniach 7-10 września 2017 roku pod hasłem: Da pacem Domine tzn. Panie, obdarz nas pokojem.


Pisałem do Was już o znaczeniu sakramentów Eucharystii i Pokuty, które uczą nas, że pokój jest wielkim darem Bożej miłości. W każdej Mszy świętej Jezus daje nam ten pokój za darmo, zaś w każdej spowiedzi pokój odzyskujemy za sprawą miłosierdzia.

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ
List Asystenta Kościelnego PFPC ks. dr Wiesława Hudka z okazji 25 lecia Federacji

 

Żory, IV Niedziela Wielkiego Postu, 26 marca 2017

 

Moi bardzo drodzy!

 

Pozdrawiam Was w IV Niedzielę Wielkiego Postu. Pozdrawiam Was w Niedzielę Radości - Laetare - od pierwszych słów antyfony na wejście - introitu: Lætáre, Ierúsalem, et convéntum fácite omnes qui dilígitis eam: gaudéte cum lætítia, qui in tristítia fuístis: ut exsultétis et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestræ. Lætátus sum in his quæ dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus. Co znaczy: Wesel się, Jeruzalem! A wszyscy, którzy ją miłujecie, śpieszcie tu gromadnie. Cieszcie się i weselcie, którzyście się smucili, radujcie się i nasyćcie się z piersi pociechy waszej. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego.

 

Z całą pewnością wiecie, że w tym dniu w tradycji rzymskiej obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec św. poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd w liturgii różowy kolor szat.

Piszę o tym wszystkim nie przez przypadek, ale bardzo świadomie. Otóż, zupełnie niedawno, bo 14 marca minęło 25 lat od momentu powołania do życia Polskiej Federacji Pueri Cantores.

To wystarczająca okoliczność, prawdziwy Jubileusz, który celebrować będziemy w czasie kongresu w Rzeszowie (7-10 września 2017), a który dzisiaj dyktuje mi serdeczne słowa: wdzięczności, życzeń i modlitwy.

 

Wspominając pamiętny roku 1992 chcemy naszą wdzięcznością ogarnąć wszystkich, którzy doprowadzili do powstania naszej federacji. Stają nam przed oczyma postacie duchownych i świeckich, dyrygentów i chórzystów, którzy wówczas stali się założycielami dzisiejszej 25-latki! Szczególny szacunek i respekt należy się ks. prof. Andrzejowi Zającowi, który dzięki swej determinacji i kapłańskiej postawie położył solidne fundamenty pod gmach PFPC. Wspominamy też kolejnych prezydentów: ks. prof. Roberta Tyrałę, ks. Piotra Paćkowskiego i wreszcie naszego Mateusza Prendotę...

Jeśli wyobrazicie sobie, że Wasi koledzy w roku założenia federacji mieli 10, 15 lat to aktualnie mają...35 lub 40. Być może, ktoś z Was jest córką lub synem tamtych chórzystów. Z całą pewnością każdy z nas ma za co dziękować.

Porozmawiajcie między sobą o historii Waszego chóru, bez względu na to, czy liczy ona 25, 10 czy może 5 lat.

Umiejmy dziękować!

 

 

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ
List Asystenta Kościelnego PFPC Ks. dr Wiesława Hudka

 

1 stycznia 2017 roku, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

Oktawa Narodzenia Pańskiego, Światowy Dzień Modlitw o Pokój

 

Kochani Pueri Cantores!

 

Bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i na progu Nowego Roku Pańskiego 2017 chciałbym Wam życzyć obfitości Bożych darów, a przede wszystkim błogosławieństwa, chrześcijańskiej radości i pokoju.

Właśnie o dar pokoju na początku każdego roku kalendarzowego  modli się cały Kościół, a modlitwa ta jest też szczególnym charyzmatem naszej federacji. W roku jubileuszu XXV-lecia istnienia Polskiej Federacji Pueri Cantores kolejny ogólnopolski kongres chcemy zogniskować właśnie na temacie pokoju. Kongres ten, który odbędzie się w Rzeszowie w dniach 7-10 września 2017 roku przeżywać będziemy inspirowani myślą przewodnią, wyjętą ze starożytnej antyfony Kościoła: Da pacem Domine tzn. Panie, obdarz nas pokojem.

Chciałbym razem z Wami wszystkimi, śpiewakami, dyrygentami, duchowymi opiekunami i Waszymi rodzinami przygotować się do wielkiego wołania o pokój, a potem do jego przyjęcia oraz niesienia pokoju wszędzie tam, gdzie zaprowadzi Was Boża Opatrzność. Bardzo ważne jest zatem to, abyśmy rozważali, co Bóg mówi nam o pokoju oraz jakie z tego orędzie płyną dla nas konsekwencje.

 

ZOBACZ WIĘCEJ


ZOBACZ RÓWNIEŻPOLSKA FEDERACJA PUERI CANTORES

Polska Federacja Pueri Cantores jest stowarzyszeniem chórów chłopięcych, dziewczęcych, dziecięcych, młodzieżowych działających w ramach Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce. Głównym zadaniem zespołów śpiewaczych jest udział w liturgii Mszy św. W ramach pracy artystycznej dokonuje się także dzieło wychowania dzieci i młodzieży poprzez śpiew i muzykę. Do Federacji należą zarówno zespoły typowo kościelne (działające przy parafiach) jak też chóry ze szkół muzycznych czy ośrodków kultury. Każdy z zespołów prowadzi własną działalność artystyczną i formacyjną w swoim regionie, której głównym elementem jest udział w liturgii mszy św. Oprócz działalności liturgicznej chóry zrzeszone w Federacji dokonują nagrań audio i video wielorakich gatunków muzycznych, angażują się w wydarzenia społeczne swoich środowisk, prowadza działalność edukacyjną i koncertową. Wiele zespołów Federacji ma na swym koncie liczne trofea konkursów i festiwali chóralnych w Polsce i na świecie.


Wyrazem działalności całej Federacji są organizowane co 2-3 lata Kongresy Federacji w różnych miejscach Polski. Ich celem jest dawanie świadectwa swojej wiary, stylu chrześcijańskiego życia i ukazywanie piękna muzyki sakralnej. Dokonuje się to przede wszystkim poprzez udział we wspólnym śpiewie liturgicznym oraz koncertach. Ważnym elementem formacji członków jest idea założyciela Federacji Pueri Cantores, ks. Ferdinanda Maillet, głoszenia pokoju na świecie. To pragnienie wyrażane jest na każdym Kongresie poprzez organizowanie specjalnego nabożeństwa. Kongresy są także momentem wzajemnej wymiany doświadczeń, wspólnej zabawy i integracji pomiędzy członkami zespołów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z historią Federacji w Polsce i na świecie, z formami naszej aktywności, do poznania poszczególnych zespołów chóralnych. W tej witrynie znajdziecie Państwo także Satut Federacji, możliwości przyłączenia się do naszej wspólnoty a także to wsztsytko czym aktualnie żyje Polska Federacja Pueri Cantores.


 

ZOBACZ WIĘCEJ


WYSZUKAJ W SERWISIE

Tytuł wpisu Treść wpisu