DA PACEM, DOMINE, IN DIEBUS NOSTRIS

Obdarz Panie nasze czasy pokojem - hasło IX Krajowego Kongresu Polskiej Federacji PUERI CANTORES zostało zaczerpnięte ze starożytnej antyfony Kościoła. Nawiązuje do jednego z głównych charyzmatów Pueri Cantores - idei głoszenia pokoju na świecie - którą najlepiej oddają słowa założyciela Federacji PUERI CANTORES, ks.Fernanda Mailleta, wygłoszone w przededniu zakończenia II Wojny Światowej - "Jutro wszystkie dzieci świata będą śpiewać pokój Boży".

rozwiń

OWOCE DUCHA​

Słowa zaczerpnięte z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów (5, 22-23): “Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

Przeciw takim cnotom nie ma Prawa” inspirują do niezwykłego śpiewania, a równocześnie do równie niezwykłego słuchania muzyki.

rozwiń

Uczestnicy i goście

IX Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores, który odbędzie się w stolicy Podkarpacia, zgromadzi ponad 1100 chórzystów z całego kraju i z zagranicy. Do Rzeszowa przyjadą również zaproszeni goście z narodowych Federacji Pueri Cantores, które działają na wszystkich kontynentach świata.

rozwiń

Listy

Poniżej zamieszczamy listy od Posła Wojciecha Buczaka, Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby, Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart oraz Zastepcy Prezesa IPN Mateusza Szpytmy do uczestników i organizatorów IX, jubileuszowego Krajowego Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores „Da Pacem Domine in Diebus Nostris” w Rzeszowie.

rozwiń

Flah mob w Galerii Rzeszów

Koncert Galowy, sobota
9 września 2017

GALERIA