Polska Federacja Pueri Cantores
Chór Szkół Sióstr Prezentek w Krakowie

Chór Szkół Sióstr Prezentek w Krakowie

Chór Szkół Sióstr Prezentek w Krakowie istniał od wielu lat pod różnymi postaciami. We wrześniu 2012r. dyrygentem kilkunastoosobowego zespołu został Maciej Rutkowski. Rok później dołączyła do niego s. Wanda Putyra, Prezentka. Obecnie chór liczy 80 członków – uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek, Publicznego Gimnazjum nr 53 Sióstr Prezentek i Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Prezentek w Krakowie. Głównymi celami działalności Chóru są: uświetnianie uroczystości szkolnych i kościelnych, w czasie których swoim śpiewem współtworzy Liturgię sprawowaną we wspólnocie społeczności szkolnej. Zespół wykonuje głównie muzykę sakralną a capella, bądź z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego, który także tworzą uczniowie szkół Sióstr Prezentek. Chór pełni funkcję reprezentacyjną biorąc udział w festiwalach, konkursach, okolicznościowych koncertach i uroczystościach kościelnych.

Do największych osiągnięć zespołu należą: nagroda Grand Prix na XIX Festiwalu Piosenki Religijnej „Stabat Mater” na Orawie (2015r.) oraz II miejsce w Małopolskich Spotkaniach Kolędowych (2016r. i 2017r.). Chór śpiewał także dla Ojca Świętego Franciszka w czasie Jego wizyty w kościele ŚŚ. Jana Chrzciciela i Ewangelisty w Krakowie, w czasie Światowych Dni Młodzieży w 2016r.

MIASTO:Kraków

DYRYGENT:s. Wanda Putyra

STRONA WWW:

EMAIL:sm.wanda@op.pl

ADRES: