Polska Federacja Pueri Cantores
Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski Pueri Claromontani

Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski Pueri Claromontani

Jasnogórski Chór Chłopięco – Męski Pueri Claromontani (chłopcy jasnogórscy) powstał w  2003 roku. Od 2005 roku dyrygentem jest dr Jarosław Jasiura.

Oprócz intensywnej działalności koncertowej zespół bierze czynny udział w życiu codziennym Jasnej Góry. Swoim śpiewem wzbogaca także największe uroczystości z udziałem tysięcy pielgrzymów oraz kościelnych i państwowych dostojników.

Do najważniejszych wydarzeń w historii zespołu można zaliczyć przewodniczenie śpiewom podczas wizyt apostolskich Papieża Benedykta XVI w 2006 roku oraz Ojca Świętego Franciszka, podczas obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski.

Pueri Claromontani angażuje się w działalność Federacji Pueri Cantores. Uczestniczył w krajowych kongresach chórów w  Nowym Sączu, Białej Podlaskiej i Siedlcach, Poznaniu, oraz Lublinie. W 2012 roku jako chór prowadzący, współorganizował VII Krajowy Kongres Pueri Cantores w Częstochowie. Uczestniczył także w międzynarodowych kongresach w Rzymie, Paryżu, Rio de Janeiro i Barcelonie.

Na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w styczniu 2016 roku chór koncertował w Pałacu Prezydenckim podczas ekumenicznego spotkania religii świata.

Współpracował z takimi kompozytorami jak m.in.: Wojciech Kilar, Krzysztof Penderecki, Sławomir Czarnecki czy Paweł Mykietyn.

Brał także udział w nagraniu wizji i ścieżki muzycznej do produkcji filmowych „Bodo” Telewizji Polskiej, oraz „1983” platformy NETFLIX. Kolejna filmowa produkcja z udziałem chóru, opowiadająca historię rotmistrza Pileckiego, czeka na swoją premierę.

W 2015 roku powstała pierwsza płyta Pueri Claromontani: „Kolędy i pastorałki”.


MIASTO: Częstochowa

DYRYGENT: Jarosław Jasiura

STRONA WWW: facebook.com/PueriClaromontani/

EMAIL: kontakt@chorchlopiecy.pl

ADRES: ul. Kordeckiego 2, 42-220 Częstochowa