Polska Federacja Pueri Cantores
Młodzieżowy Chór Scherzo

Młodzieżowy Chór Scherzo

Młodzieżowy Chór „Scherzo”I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu powstał w 1987 r. Jest chórem mieszanym zrzeszającym młodzież sądeckich szkół. Liczy około 45 osób w wieku 14-19 lat. Oprócz pełnego składu koncertowego, zespół pracuje również w dwóch formacjach: jako zespół wokalny i chór kameralny wykonujące głównie muzykę dawną. Repertuar zespołu obejmuje głównie muzykę polską okresu Renesansu oraz współczesną. Zespół wielokrotnie koncertował w kraju i za granicą m. in. w Niemczech, Włoszech, Francji, Belgii, Anglii, Hiszpanii, Norwegii, Bułgarii i Ukrainie.

Chór „Scherzo” jest laureatem wielu konkursów krajowych i zagranicznych m.in. zdobył 4-krotnie „Srebrny Kamerton”, a w 2013 r. „Złoty Kamerton” na Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkolnych w Bydgoszczy, w 2006 r. zajął III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Chórów w Neerpelt (Belgia), a w 2016 r. II miejsce na Międzynarodowym Konkursie w Lloret de Mar (Hiszpania), w 2004 r. zdobył  I miejsce i Specjalne Wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Chórów w Rzeszowie, a w 2005 i 2014 r.Nagrodę Specjalną oraz Nagrodę „Odkrycie BIM” Międzynarodowego Festiwalu „Bydgoskie Impresje Muzyczne”. Na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu zdobył 5 Złotych, 7 Srebrnych oraz 4 Brązowe „Harfy Eola”, zaś w 2005 r. został laureatem nagrody „Grand Prix” tego festiwalu. Na Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat” wystąpił dwukrotnie zdobywając w 1995 r. wyróżnienie oraz I miejsce kategorii chórów młodzieżowych w 2006 roku. Chór nagrał i wydał 6 płyt CD ze swoim repertuarem. Za swoją dotychczasową działalność chór „Scherzo” został uhonorowany m.in. Medalem 700-lecia Nowego Sącza i Medalem Województwa Małopolskiego.

W 1996 roku powstało Stowarzyszenie, zrzeszające głównie rodziców, które wspiera chór organizacyjnie. Zespół od wielu lat realizuje koncerty i projekty m.in. w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży oraz z cyklu „Spotkania Muzyczne Miast Partnerskich”. Od 2006 r. Chór „Scherzo” jest członkiem Federacji Chórów „Pueri Cantores”. Szeroka działalność zespołu jest wspierana dotacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Samorządu miasta Nowego Sącza oraz darowiznami sponsorów. Głównym sponsorem choru jest firma FAKRO.

Andrzej Citak– muzyk, pedagog, chórmistrz, założyciel i dyrygent Młodzieżowego Chóru Scherzo”. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Wychowania Muzycznego (1984 r.). oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1996 r.). Nauczyciel dyplomowany kształcenia słuchu i zasad muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu. W latach 2008-2012 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej. W 2009 r. uzyskał tytuł doktora sztuk muzycznych o specjalności dyrygentura. Za swoje osiągnięcia edukacyjne i artystyczne został uhonorowany m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Tarczą Herbową Miasta Nowego Sącza, nominowany do tytułu „Człowiek Roku” w plebiscycie Gazety Krakowskiej oraz dwukrotnie do tytułu „Sądeczanin Roku”.

MIASTO: Nowy Sącz

DYRYGENT: Andrzej Citak

STRONA WWW: http://www.scherzo.art.pl

EMAIL: scs@scherzo.art.pl

ADRES: ul. Jana Długosza 5, 33-300 Nowy Sącz