Polska Federacja Pueri Cantores
Pueri Cantores Tarnovienses

Pueri Cantores Tarnovienses

Chłopięcy Chór Katedralny „PUERI CANTORES TARNOVIENSES” został założony przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie przez ks. prof. Andrzeja Zająca w marcu 1981. Inicjatorem powstania chóru był ówczesny biskup tarnowski Jerzy Ablewicz. Podstawowym zadaniem chóru jest wykonywanie śpiewów podczas uroczystej liturgii w Tarnowskiej Katedrze, zwłaszcza tych, którym przewodniczy Biskup Ordynariusz. Tak określone główne zadanie chóru wpływa jego repertuar, który tworzą zarówno utwory przydatne w liturgii jak i wykonywane podczas koncertów; śpiewy gregoriańskie i wielogłosowe śpiewy religijne wszystkich epok stylistycznych, od renesansu do współczesności.

Uniwersalność, różnorodność i artystyczna wartość repertuaru pozwala chórowi prowadzić aktywną działalność koncertową oraz uczestniczyć w licznych festiwalach i konkursach muzycznych krajowych i zagranicznych.

Podczas 35 podróży zagranicznych chór wystąpił w 19 krajach Europy: Austria (1987,1991, 1996) Belgia (1993, 1994, 1996) Czechy (1995, 2002), Dania (1992), Francja (1990, 1994, 1997, 1998), Grecja (2000, 2005), Hiszpania (1997, 2012), Holandia (1990, 1991, 1992, 1993, 1996), Litwa (2009), Łotwa (2009), Malta (2003), Niemcy (1985, 1987, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1998), Słowacja (1993, 2000, 2008), Słowenia (2007, 2010, 2012), Szwecja (1993, 2009), Szwajcaria (1997), Wielka Brytania (1994), Włochy (1987, 1989, 1991, 1999, 2000, 2001, 2011, 2012), Węgry (2004).

W swoim dorobku fonograficznym chór ma sześć płyt kompaktowych: CHRISTE ADORAMUS TE (1993)CANTATE DOMINO (1997)KOLĘDY (1997)O GLORIOSA DOMINA (2001), COMPLETORIUM (2009) MAGNIFICAT (2013) oraz kasetę magnetofonową VENI EMMANUEL (1992) z motetami adwentowymi i kolędami. Nagrywał także dla Polskiego Radia i Telewizji.

Dyrygentem chóru od kwietnia 2008 r. jest ks. dr Grzegorz Piekarz, który przejął go po ks. prof. Andrzeju Zającu założycielu chóru i długoletnim dyrygencie. Emisje w chórze prowadzi Małgorzata Wyszogrodzka.

Pueri Cantores Tarnovienses

MIASTO: Tarnów

DYRYGENT: Ks. Grzegorz Piekarz

STRONA WWW: http://www.pct.diecezja.tarnow.pl/

EMAIL: pct@wsd.tarnow.pl

ADRES: Kapitulna 3, 33-100 Tarnów