Polska Federacja Pueri Cantores
Szczeciński Chór Chłopięcy Słowiki

Szczeciński Chór Chłopięcy Słowiki

Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” powstał w grudniu 1960 r. Jego założycielami byli Marian Foksa, Aleksander Mleczak i Jan Szyrocki. Geneza powstania zespołu nie jest do dzisiaj jasna. Inicjatywę założenia chóru należy chyba jednak przypisać Marianowi Foksie. Pierwsza próba chóru odbyła się 4 grudnia w Szkole Podstawowej nr 55. Zespół składał się z uczniów szczecińskich szkół podstawowych i średnich. Notabene lata sześćdziesiąte to okres, w którym powstało w Szczecinie kilka ciekawych zespołów o różnym charakterze. Jan Szyrocki był już w tym czasie szanowanym dyrygentem Chóru Politechniki Szczecińskie, bo pod taką nazwą działał wtedy Chór Akademicki Politechniki Szczecińskie (dzisiaj Chór Akademicki Profesora Szyrockiego). W 1962 roku powstał z inicjatywy Jana Szyrockiego i Alfreda Proroka dziewczęcy zespół wokalny „Berżeretki”, specjalizujący się w repertuarze staropolskim, starofrancuskim, staroruskim, który szybko zdobył sporą popularność. A przecież był to okres, w którym triumfy święciły „Filipinki”.

Pierwszy występ Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki” odbył się w Powiatowym Domu Kultury w Świnoujściu. W tym czasie dyrektorem chóru był Jan Szyrocki. Zgrany duet dyrygentów – Jan Szyrocki i Marian Foksa szybko przygotował zespół, który był w stanie występować na poważnych scenach w całej Polsce. Nie byłoby jednak sukcesu bez współpracy nauczycieli muzyki i korepetytorów. Z chórem współpracowała Maria Prorok prowadząc zajęcia z solfeżu, emisji głosu i inni. W 1965 roku powstała działająca przy chórze Symfoniczna Orkiestra Dziecięco-Młodzieżowa prowadzona przez dyrygenta Filharmonii Szczecińskiej Renarda Czajkowskiego i muzyków Mariana Foksę i Tadeusza Filozofa.

W grudniu 2010 Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” obchodził Jubileusz 50-lecia działalności artystycznej.

MIASTO: Szczecin

DYRYGENT: Grzegorz Handke

STRONA WWW: http://www.slowiki.szczecin.pl

EMAIL: slowiki@slowiki.szczecin.pl

ADRES: ul. Bolesława Śmiałego 42/43, 70-351 Szczecin