Polska Federacja Pueri Cantores
Słowiki Lubelskie

Słowiki Lubelskie

Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie” powstał w 1986 roku z inicjatywy Bronisława Mikity

– ówczesnego dyrygenta lubelskiego chóru „Echo”. Siedzibą Chóru jest Wojewódzki

Ośrodek Kultury w Lublinie, a opiekę organizacyjną nad zespołem sprawuje Stowarzyszenie

Wspierania Chóru Chłopięcego „Słowiki Lubelskie”.

W skład „Słowików Lubelskich” wchodzą uczniowie lubelskich szkół podstawowych,

gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także studenci uczelni wyższych. Obecnie Chór liczy

sobie około 60 śpiewaków.

Repertuar Chóru, to utwory sakralne i ludowe kompozytorów polskich i obcych od

średniowiecza po czasy współczesne, a także wielkie formy muzyczne tj. symfonie, opery czy

dzieła oratoryjno-kantatowe.

„Słowiki Lubelskie” aktywnie uczestniczą w życiu muzycznym miasta Lublin oraz

województwa lubelskiego uświetniając swoim śpiewem wiele uroczystości, a także realizując

projekty kulturalne na terenie miasta i województwa. Chór koncertuje zarówno w kraju, jak

i zagranicą, gdzie niejednokrotnie, podczas festiwali czy konkursów, był doceniany nie tylko

przez publiczność, ale i przez jury.

Dyrygentem Chóru Chłopięcego „Słowiki Lubelskie” jest Irena Sołtan.

MIASTO: Lublin

DYRYGENT: Irena Sołtan

STRONA WWW: http://www.slowikilubelskie.pl/

EMAIL:slowikilubelskie@op.pl

ADRES: ul. K. Lipińskiego 27/26, 20-849 Lublin