III List Asystenta Kościelnego PFPC ks. dr Wiesława Hudka przed Kongresem

29 czerwca 2017 roku,

Uroczystość Świętych Apostołów

Piotra i Pawła

 

 

Moi bardzo drodzy!

 

 

Witam Was serdecznie w pierwszych dniach wakacji letnich. Jestem przekonany, że wielu z Was zdobyło dobre stopnie i być już, albo za jakiś czas uda się na zasłużony wypoczynek. Wszędzie, gdzie Was zaprowadzi Pan Bóg pamiętajcie, że jesteście w szczególny sposób powołani do głoszenia Ewangelii, tak jak z odwagą i poświęceniem czynili to wielcy Apostołowie, Święci Piotr i Paweł.

 

Mam nadzieję, że za pośrednictwem Waszych opiekunów list ten dotrze do każdej i każdego z Was, aby wyznaczyć zadania na ostatnim etapie przygotowań do IX Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores z okazji XXV-lecia jej istnienia. Przypominam, że nasze spotkanie odbędzie się w Rzeszowie w dniach 7-10 września 2017 roku pod hasłem: Da pacem Domine tzn. Panie, obdarz nas pokojem.


Pisałem do Was już o znaczeniu sakramentów Eucharystii i Pokuty, które uczą nas, że pokój jest wielkim darem Bożej miłości. W każdej Mszy świętej Jezus daje nam ten pokój za darmo, zaś w każdej spowiedzi pokój odzyskujemy za sprawą miłosierdzia.

 

 

 

Tym razem pragnę Wam wszystkim przypomnieć, iż w Bożych planach zostaliśmy wybrani na posłańców pokoju. Jest to szczególna misja naszej Federacji Pueri Cantores, w której z szacunkiem powtarzamy słowa jej założyciela, ks. Fernanda Maillet (1896-1963). Prawie przez 40 lat swojego życia zajmował się on działalnością muzyczną i prowadził chóry. Te ważne słowa wielu słyszało już wielokrotnie, a niektórzy z Was znają je na pamięć: Jutro wszystkie dzieci Kościoła będą modlić się o pokój.

Z taką misją modlitwy o pokój udajemy się do Rzeszowa. Z głęboką pamięcią o Jezusowym pozdrowieniu: Pokój wam! (por. Łk 24, 36) chcemy modlić się o pokój w naszych sercach, bo to od nich zaczyna się wszystko. Pokój lub niepokój w naszych rodzinach, domach, parafiach, a w dalszych i najszerszych kręgach od tego pokoju w ludzkim sercu zależy pokój w poszczególnych państwach i wreszcie na całym świecie.

My się nie boimy o tym mówić i o to zabiegać, bo sprawa pokoju to nasz wielki obowiązek!!! Sprawa pokoju to również nasze federacyjne powołanie, które realizujemy przez muzykę. Nie wiem, czy zastanawialiście się, w jaki sposób muzyka „buduje" pokój? Oczywiście, powszechnie znana mądrość, iż „muzyka łagodzi obyczaje" w jakiś sposób to wyjaśnia. Nie jest to jednak odpowiedź pełna. Ja chcę zwrócić Waszą uwagę na trzy kręgi, które są elementami budowania pokoju przez muzykę. Są to: porządek, dyscyplina i piękno.

Porządek, który widać chociażby w zapisie nutowym czy ułożeniu członków chóru zgodnie z przynależnością do poszczególnych głosów, pokazuje nam, że jest on elementem niezwykle ważnym. Rezygnacja chociażby z takiego znaku jak klucz sprawia, że nie potrafimy określić wysokości dźwięku. Podobnie pomieszanie stron partytury prowadzi do chaosu i uniemożliwia wykonanie dzieła...

Z porządkiem wiąże się również dyscyplina, która domaga się odpowiedzialności i konsekwencji.  Brzmi to bardzo oschle, ale przecież wiemy, ile kosztuje nas spóźnienie się poszczególnych osób należących do chóru. Wiemy, jak ważne jest „poddanie" się gestom dyrygenta. Bez takiej dyscypliny nasz „muzyczny pociąg" szybo by się wykoleił...

Wartością niezwykle ważną w budowaniu pokoju przez muzykę, a dodajmy natychmiast, wartością często dzisiaj pomijaną czy pomniejszaną, jest piękno. Piękno, które wypływa z wykonywanej muzyki, ale też piękno, które wychodzi z serca tych, którzy tę muzykę wykonują. Można powiedzieć, że piękno podobnie jak miłość, w miarę dzielenia się nim umacnia się w nas i rośnie...

Oto zatem trzy elementy budujące pokój przez muzykę: porządek, dyscyplina i piękno. Proszę Was nie zapomnijcie o tych ważnych sprawach w czasie wakacji, modląc się za Waszych przyjaciół, którzy udadzą się w połowie lipca na Międzynarodowy Kongres Pueri Cantores w Rio, a następnie za nasze spotkanie w Rzeszowie.

 

Modlę się dzisiaj przy ołtarzu za naszą Polską Federację Pueri Cantores, aby za wstawiennictwem wielkich Apostołów: Piotra i Pawła otrzymała stosowne łaski.

Modlę się, aby nasza działalność ewangelizowała najpierw nas samych, należących do tej federacji, a następnie poprzez wykonywaną przez nas muzykę oraz świadectwo życia stawała się narzędziem apostolstwa wszędzie tam, gdzie nas Pan Bóg pośle.

Modlę się za nasze chóry, dyrygentów, opiekunów duchowych, naszych rodziców i dobrodziejów, aby orędownictwo Apostołów, Świętych Piotra i Pawła wyjednało Wam wszystkim łaskę hojnego Bożego błogosławieństwa!

 

Każdej i każdemu z Was życzę radości na wakacyjnych drogach oraz Jezusowego pokoju!

 

ks. Wiesław Hudek

asystent kościelny PFPC

 

 POPRZEDNIE WPISY

Archiwum wpisów

 

WYSZUKAJ W SERWISIE

Tytuł wpisu Treść wpisu