Jutro wszystkie dzieci świata będą śpiewać Pokój Boży!

Nabożeństwo Modlitwa O Pokój
11.09.2015
Spotkanie ks. Biskupa i władz samorządowych z dyrygentami i gośćmi
11.09.2015
Zwiedzanie Poznania
11.09.2015