Jutro wszystkie dzieci świata będą śpiewać Pokój Boży!

Prawykonanie Kantaty Ad fontes
12.09.2015